Kirurgisk Afd. (HEV)

1) Du modtager en AQUA24 projektpatient

Patienten er inkluderet i AQUA24 ved ankomst til Kirurgisk Afd (HEV). Patienten skulle meget gerne medbringe et gult væskeskema. Hvis ikke kan det printes her.

Link til væskeskema

2) Al peroral og iv. væskeindgift registreres indtil 24 timer er gået

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, væsker i sonde og supper

Iv væske: Alle iv.-væsker ≥ 50 ml registreres i medicinmodulet. Det er i medicinmodulet meget vigtigt at der både angives hvor meget man har hængt op og hvor mange ml. der er indgivet. Det er IKKE nok at skrive det i prosa-tekst.

Udskillelser står på skemaet som en hjælp, hvis det vurderes klinisk relevant i anden sammenhæng – men indgår ikke i projektet.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske.               

3) Når klokken bliver 8

Når klokken bliver 08.00 opgør man “Udvidet væskeskema” og sætter herefter labels på. Man finder det gule DAG2-skema og fortsætter dette døgn – herefter lægges begge skemaer sammenklipset i AQUA24-boksen med label på. Alle patienter får således to gule væskeskemaer i løbet af 24 timer, såfremt de er indlagt hele perioden. Hvis patienten udskrives inden 24t, lægges patientens skemaer også i AQUA24-boksen med label på.

4) Når de 24 timer er gået – eller hvis patienten udskrives inden 24 timer

Registrering af væskeindgift ophører med mindre i øvrigt klinisk relevant.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Laura eller Forskningsansvarlig overlæge Anders Husted Madsen eller Ph.D. studerende Marie Jessen (marie.jessen@rm.dk)

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP!