Metode

Randers Regionshospital

Herning Regionshospital

Aarhus Universitetshospital

Generel metode-oversigt

1) Patientinklusion

Sygeplejerske og/el indrullerende projekt-ansvarlige medicinstuderende indrullerer patienten i studiet såfremt inklusionskriterier er opfyldt og ingen eksklusionskriterier er opfyldt. 

Inklusionskriterier

 • Voksen patient ≥18 år
 • Mistanke om infektion inden for 6 timer fra ankomst til akutmodtagelsen i form af:
  • bestilling af venyler/bloddyrkning
  • og/eller 
  • administration af iv. antibiotika

Eksklusionskriterier

 • Livstruende blødning defineret af behandlende læge
 • Traumekriterier opfyldt (efter lokal instruks)
 • Antibiotika administreret som profylakse forud for ortopædkirurgisk operation

2) Væskeskemaet til AQUA24 findes frem og følger herefter patienten i  24 timer

 1. Der påsættes patientlabel på skemaet
 2. Der noteres dato og starttidspunkt
 3. Der noteres patientvægt og –højde. Såfremt patienten ikke kan vejes er det estimeret vægt og højde.

Link til væskeskema

3) Al væskeindgift registreres herefter i alle 24 timer

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, sondemad og supper

Iv væske: Alle væsker registreres herunder også ex 100 ml som blandes med tazocin el anden antibiotika og den væske som generelt iblandes medicin. Der registreres også såfremt der er ophængt væske præhospitalt.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske              

Såfremt der ikke er linjer nok på skemat, tager man et nyt eller printer et nyt og skriver “Skema 2” på. Dette skema følger herefter sammen med “Skema 1” patienten i 24 timer.        

4) Når de 24 timer er gået

Registrering af væskeindgift ophører. Patientens skema skal enten skannes ind i EPJ under ”Arkiv” eller kommes i boksen med påtrykt ”AQUA24” i din afdeling. Det må IKKE smides ud. 

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP