Akutafdelingen (HEV)

1) Patientinklusion

Sygeplejerske og/el indrullerende projekt-ansvarlige medicinstuderende indrullerer patienten i studiet såfremt inklusionskriterier er opfyldt. 

Inklusionskriterier

 • Voksen patient ≥18 år
 • Mistanke om infektion inden for 6 timer fra ankomst til akutmodtagelsen i form af:
  • bestilling af venyler/bloddyrkning
  • og/eller 
  • administration af iv. antibiotika

2) Det gule væskeskema til AQUA24 findes frem og følger herefter patienten

 1. Der skrives navn på patienten på skemaet
 2. Der noteres dato og starttidspunkt
 3. Der noteres patientvægt og –højde. Såfremt patienten ikke kan vejes er det estimeret vægt og højde

Link til væskeskema

3) Al peroral væskeindgift registreres herefter i alle 24 timer + fokus på iv. væske registreres korrekt

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, væske i sonder og supper.

Iv væske: Alle væsker registreres i medicinmodulet (MEM). Der registreres også det væske, der evt er ophængt præhospitalt. Bemærk at det skal registreres som tal-værdier og IKKE som prosatekst.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske              

Skemaet skal følge med videre på hhv. medicinsk, kirurgisk el intensiv, hvis patienten flyttes dertil indenfor de 24 t.    

4) Når klokken bliver 06.00 og der skal opgøres “Udvidet væskeskema”

Der udfyldes SFI “Udvidet væskeskema” – skemaet lægges herefter til indskanning i “EKG-bakken” og må IKKE smides ud eller makuleres før det er indskannet.

Der tages herefter et nyt gult væskeskema som herefter skal benyttes kl 06-06 (et fuldt døgn), så vi sikrer os at vi i alt har minimum 24 timers peroral registrering.

5) Når nr 2. væskeskema er udfyldt kl 06 – eller hvis patienten udskrives inden 24 timer

Der udfyldes igen SFI “Udvidet væskeskema” – skemaet lægges herefter også til indskanning i “EKG-bakken” og må IKKE smides ud eller makuleres før det er indskannet.

Registrering af væskeindgift ophører.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kvalitetssygeplejerske Anette Sønderby, Forskningsansvarlig overlæge Poul Petersen eller Ph.D. studerende Marie Jessen (marie.jessen@rm.dk)

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP