Akutafdelingen (RRA)

1) Patientinklusion

Sygeplejerske og/el indrullerende projekt-ansvarlige medicinstuderende indrullerer patienten i studiet såfremt inklusionskriterier er opfyldt. 

Inklusionskriterier

 • Voksen patient ≥18 år
 • Mistanke om infektion inden for 6 timer fra ankomst til akutmodtagelsen i form af:
  • bestilling af venyler/bloddyrkning
  • og/eller 
  • administration af iv. antibiotika

2) Væskeskemaet til AQUA24 findes frem og følger herefter patienten i  24 timer

 1. Der påsættes patientlabel på skemaet
 2. Der noteres dato og starttidspunkt
 3. Der noteres patientvægt og –højde. Såfremt patienten ikke kan vejes er det estimeret vægt og højde.
 4. På Klinisk Logistik markeres “AQUA24 (Projekt)” under “Aktivitet”.

Link til væskeskema

3) Al peroral og iv. væskeindgift registreres herefter i alle 24 timer

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, sondemad og supper.

Iv væske: Alle væsker registreres ≥ 50 ml, herunder også ex 100 ml som blandes med tazocin el anden antibiotika og den væske som generelt iblandes medicin. Der registreres også det væske, der evt er ophængt præhospitalt.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske              

Såfremt der ikke er linjer nok på skemaet, tager man et nyt eller printer et nyt og skriver “Skema 2” på. Dette skema følger herefter sammen med “Skema 1” patienten i 24 timer.    

Skemaet skal følge med videre på hhv. medicinsk, kirurgisk el intensiv, hvis patienten flyttes dertil indenfor de 24 t.    

4) Når de 24 timer er gået – eller hvis patienten udskrives inden 24 timer

Registrering af væskeindgift ophører. Patientens skema skal i kassen ved siden af EKG-bokse markeret “AQUA24”. Det må IKKE smides ud. Du kan nu afslutte aktiviteten “AQUA24 (Projekt)” på Klinisk logistik.

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP