Medicinsk Afd (RRA)

1) Du modtager en AQUA24 projektpatient

Patienten er inkluderet i AQUA24 ved ankomst til medicinsk afd (RRA). Patienten skulle meget gerne medbringe et AQUA24-væskeskema i lyseblå. Hvis ikke kan det printes her og der ligger ekstra på kontoret.

Link til væskeskema

2) Al peroral og iv. væskeindgift registreres indtil 24 timer er gået

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, sondemad og supper (ikke youghurt).

Iv væske: Alle væsker ≥ 50 ml registreres, herunder også ex 100 ml som blandes med tazocin el anden antibiotika og den væske som generelt iblandes medicin. Hvis du registrerer i medicinmodulet skal væsken OGSÅ registreres på skemaet.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske.             

Såfremt der ikke er linjer nok på skemaet, tager man et nyt eller printer et nyt og skriver “Skema 2” på. Dette skema følger herefter sammen med “Skema 1” patienten i 24 timer.        

Du kan se under “Starttidspunkt” øverst på skemaet, hvornår de 24 timer er startet og dermed også hvornår de 24 timer er gået efter 1 døgn.

Da jeres eget væskedøgn normalt går fra 06-06 bliver der en periode, hvor der skal dobbeltregistreres på begge skemaer, såfremt patienten normalvis skal have ført væskeskema. Man kan løse dette ved at overføre samlet peroral og intravenøs de pågældende timer til det “vanlige” væskeskema.

MS1: Særligt gælder for Medicinsk Sengeafsnit 1 at de kører indtil man rammer kl 06 EFTER AQUA24-skemaet er udfyldt med alle 24 timer. Herefter går man over på vanligt skema. Patienten kan således sagtens få to AQUA24-væskeskemaer – se ovenfor i fht markering af skemaer.

3) Når de 24 timer er gået – eller hvis patienten udskrives inden 24 timer

Registrering af væskeindgift ophører. Patientens skema skal lægges i “AQUA24”-kassen på kontoret. Det må IKKE smides ud. Du kan nu afslutte aktiviteten “AQUA24 (Projekt)” på Klinisk logistik.

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP