Aarhus Universitetshospital

Akutafdelingen (AUH)

Medicinsk Sengeafsnit (MSA) og Diabetes og Hormonsygdomme

Infektionssygdomme (AUH)

Lungesygdomme (AUH)

Ældresygdomme (AUH)

Neurologisk Afdeling (AUH)

Ortopædkirurgisk Afdeling (AUH)

Hjertesygdomme (AUH)

Lever-Mave-Tarm (AUH)

Mave-Tarm-Kirurgisk 3 (AUH)

Intensiv Nord (AUH)

Intensiv Øst (AUH)

Operation/opvågning (AUH)

Øvrige afdelinger indgår som sådan ikke i projektet. Såfremt I alligevel skulle modtage en patient som er inkluderet bedes I enten få en sekretær til at indskanne skemaet under patientens “Arkiv” i EPJ eller kontakte læge, Marie Jessen, marie.jessen@rm.dk mhp at få overdraget skemaet.