Regionshospitalet Randers

Deltagende afdelinger på Regionshospitalet Randers

Akutmodtagelsen (RRA)

Intensiv

Kirurgisk Afd. (RRA)

Medicinsk Afd. (RRA)

Operation og Opvågning

Ortopædkirurgisk Afd. (RRA)