Onkologisk Herning

1) Du modtager en AQUA24 projektpatient

Patienten er inkluderet i AQUA24 ved ankomst til Onkologisk Afdeling (HEV). Patienten skulle meget gerne medbringe et gult væskeskema (med DAG 1 og DAG2). Hvis ikke kan det printes her.

Link til væskeskema

2) Al peroral og iv. væskeindgift registreres indtil 24 timer er gået

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, væsker i sonde og supper

Iv væske: Alle iv.-væsker ≥ 50 ml registreres i medicinmodulet. Det er i medicinmodulet meget vigtigt at der både angives hvor meget man har hængt op og hvor mange ml. der er indgivet. Det er IKKE nok at skrive det i prosa-tekst.

Udskillelser står på skemaet som en hjælp, hvis det vurderes klinisk relevant i anden sammenhæng – men indgår ikke i projektet.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske.               

3) Når klokken bliver 6

Når kl bliver 06.00 opgør man “Udvidet væskeskema” og sætter herefter labels på, og lægger skemaet i AQUA24-boksen. Man finder endnu et gult skema og fortsætter dette døgn – herefter lægges også dette skema i AQUA24-boksen med label på. Alle patienter får således to gule væskeskemaer i løbet af 24 timer, såfremt de er indlagt hele perioden. Hvis patienten udskrives inden 24t, lægges patienten også i AQUA24-boksen med label på.

4) Når de 24 timer er gået – eller hvis patienten udskrives inden 24 timer

Registrering af væskeindgift ophører med mindre i øvrigt klinisk relevant.

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP!