Lever-mave-tarm (AUH)

1) Du modtager en AQUA24 projektpatient

Patienten er inkluderet i AQUA24 ved ankomst til LMT. Patienten skulle meget gerne medbringe et AQUA24-væskeskema i lyseblå. Hvis ikke kan det printes her.

Link til væskeskema

2) Al peroral og iv. væskeindgift registreres indtil 24 timer er gået

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, sondemad og supper

Iv væske: Alle væsker ≥ 50 ml registreres, herunder også ex 100 ml som blandes med tazocin el anden antibiotika og den væske som generelt iblandes medicin. Hvis du registrerer i medicinmodulet skal væsken OGSÅ registreres på skemaet.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske.     

Hvis I selv fører væskeskema på patienten er det vedtaget med afd sygeplejerske Jane Holm, at der i en kort periode skal dobbeltregistreres indtil AQUA24-perioden er slut.         

Du kan se under “Starttidspunkt” øverst på skemaet, hvornår de 24 timer er startet og dermed også hvornår de 24 timer er gået efter 1 døgn.

Såfremt der ikke er linjer nok på skemaet, tager man et nyt eller printer et nyt og skriver “Skema 2” på. Dette skema følger herefter sammen med “Skema 1” patienten i 24 timer.        

3) Når de 24 timer er gået – eller hvis patienten udskrives inden 24 timer

Registrering af væskeindgift ophører. Patientens skema skal lægges i “AQUA24”-kassen på sekretærkontoret på LMT. Det må IKKE smides ud. 

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP