Operation og opvågning (RRA)

Hvis en patient har et lyseblåt AQUA24-skema med på OP-gangen og/el. opvågningen, vil vi bede jer påføre peroral og intravenøs væskeindgift på dette foruden jeres vanlige skemaer. Der skal således dobbeltregistreres.

Udskillelser indgår IKKE i projektet, og skal derfor ikke registreres (selvom det er muligt på skemaet).

Skemaet sendes med patienten videre på stamafdelingen. 

Tak for din hjælp.