Resultater

Resultater af kvalitetssikrings- og forskningsprojektet AQUA24 er pga. COVID-19-pandemien blevet forsinket, men forventes klar ultimo sep 2020 og forventes præsenteret for medvirkende afdelinger sidst på efteråret 2020.