Resultater

Resultaterne fra AQUA24 er blevet publiceret i Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Jessen MK, Andersen LW, Thomsen MH, Jensen ME, Kirk ME, Kildegaard S, Petersen P, Mohey R, Madsen AH, Perner A, Kølsen Petersen JA, Kirkegaard H. Twenty-four-hour fluid administration in emergency department patients with suspected infection: A multicenter, prospective, observational study. Acta Anaesthesiol Scand. 2021 May 8.

Kort opsummeret fandt vi:

2004 patienter blev indlagt i akutmodtagelserne i Herning, Randers og Aarhus med mistænkt infektion mellem 20. januar og 2. marts 2020. Vi fik 24 timers væskebehandling registreret på i alt 734 patienter.  Patienter med simpel infektion fik i gennemsnit 3.6 L væske og patienter med sepsis fik 3.7 L på 24 timer – der var ingen signifikant forskel på væskebehandlingen i disse grupper.
Der var stor variation i væskebehandlingen og patienterne fik i alt mellem 200 ml og 15.8 L på 24 timer Stigende alder, begrænset behandlingsniveau samt kendt AFLI (atrieflimmer) var associeret med mindre væske mens Systolisk BT <100 mmHg, MAP<65, laktat >2, Puls > 120, høj temperatur, SOFA-score > 5 samt nyopdaget AFLI var associeret med mere væske.
Ca. 37% af væskebehandlingen var forklaret ud fra kliniske faktorer så som patientens alder, vægt, vitalparametre, komorbiditet mv.