Lungemedicinsk Afd (AUH)

1) Du modtager en AQUA24 projektpatient

Patienten er inkluderet i AQUA24 ved ankomst til Lungesygdomme Sengeafsnit. Patienten skulle meget gerne medbringe et AQUA24-væskeskema i lyseblå. Hvis ikke kan det printes her.

Link til væskeskema

2) Al peroral og iv. væskeindgift registreres indtil 24 timer er gået

Peroral væske: Al peroral væske registreres under peroral. Herunder registreres tynde væsker, sondemad og supper

Iv væske: Alle væsker registreres ≥ 50 ml, herunder også ex 100 ml som blandes med tazocin el anden antibiotika og den væske som generelt iblandes medicin.

Væskeudgift indgår IKKE i projektet og skal derfor udelukkende registreres såfremt det skønnes klinisk relevant af enten læge eller sygeplejerske.             

Såfremt der ikke er linjer nok på skemaet, tager man et nyt eller printer et nyt og skriver “Skema 2” på. Dette skema følger herefter sammen med “Skema 1” patienten i 24 timer.        

Du kan se under “Starttidspunkt” øverst på skemaet, hvornår de 24 timer er startet og dermed også hvornår de 24 timer er gået efter 1 døgn.

3) Når de 24 timer er gået – eller hvis patienten udskrives inden 24 timer

Registrering af væskeindgift ophører. Patientens skema skal lægges i “AQUA24”-kassen på Lungemedicinsk Afdeling. Det må IKKE smides ud. 

TUSIND TAK FOR DIN UVURDERLIGE HJÆLP!