24 timers væskebehandling hos akutafdelingspatienter med mistænkt infektion; kvalitetssikringsprojekt

Sådan gør du, hvis din patient skal indrulleres eller er med i projektet

Inklusionskriterier

 • Voksen patient ≥18 år
 • Mistanke om infektion inden for 6 timer fra ankomst til akutmodtagelsen i form af:
  • Bestilling af venyler/bloddyrkning
  • og/eller 
  • administration af iv. antibiotika

Eksklusionskriterier

 • Traumekriterier opfyldt (efter lokal instruks)
 • Livstruende blødning defineret af behandlende læge
 • Antibiotika administreret som profylakse forud for ortopædkirurgisk operation

Inklusionsperiode: 20. Januar 2020 – 2. Marts 2020


Formål

AQUA24 er et kvalitetssikringsstudie, som ønsker at undersøge den nuværende væskeadministration (peroral og intravenøs) til patienter med mistænkt infektion i alle sværhedsgrader i løbet af de første 24 timers indlæggelse. Vi ønsker at undersøge associationen mellem patient- og sygdomskarakteristika og variationer i mængden af administreret væske. 

Studiet er et et kvalitetssikringsstudie med prospektiv, observationel data

Baggrund

Op mod 45 % af alle patienter, der indlægges via akutmodtagelserne i Danmark, har mistænkt infektion [1]. 7-26 % af patienter med mistænkt infektion og sepsis i akutmodtagelsen får sygdomsforværring [2-5] og 10-23% dør [6-8]. Hurtig og korrekt behandling er derfor vigtig. Væskebehandling er traditionelt set blevet betragtet som en vigtig del af behandlingen [9, 10], selvom fysiologien er meget dårligt belyst [8, 11-20]. Kun ganske få studier har undersøgt sepsispatienter uden septisk shock – evidensen er således yderst sparsom. Viden om væskebehandling af sepsispatienter uden shock bliver efterspurgt internationalt [21, 22]; hvor meget får patienterne, og hvor meget skal de have? Hvor meget væske patienter får nu, ønsker vi at belyse med ovenstående studie. Studiet skal danne grundlag for en power-beregning til et randomiseret studie om, hvor meget væske patienter skal have.